• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedyialność cywilna rolnika, osób pozostających z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób pracujących w gospodarstwie rolnym za szkody wydządzone w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa).
- Ubezpieczenie budynków rolniczych (Przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu rolnika budynki trwale związane z gruntem i posiadające fundamenty oraz dach. Zakresem obojęte są szkody spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe).

 

Dobrowolne ubezpieczenia rolne:
- Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych oraz ruchomości domowych (Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome m.in. urządzenia i wyposażenie służące potrzebom gospodarstwa rolnego, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych; ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rozboju; maszyny rolnicze od ognia i innych zdazeń losowych oraz od szkód casco; uprawy od ognia w trakcie mechanicznego zbioru).
- Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności.
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (agroturystyka).