• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest to umowa cywilno-prawna, która pozwala na zabezpieczenie, powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyszłych potrzeb finansowych osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na życie może przyjąć formę ochronną (choroba, wypadek, zgon), formę oszczędnościową (kapitał, renta) lub być kombinacją powyższych wariantów. Może też stanowić zabezpieczenie zobowiązań - pożyczki lub kredytu. Prawodawstwo polskie nie ogranicza liczby umów ubezpieczenia na życie zawartych na rzecz tej samej osoby. Osoba zawierajaca polisę na życie może być ubezpieczona  w różnych zakładach ubezpieczeń, w tym samym lub innym zkaresie świadczeń. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego świadczenie zostaje wypłacone z każdej polisy  (pod warunkiem, że zdarzenie zostało ujęte w zakresie odpowiedzialności danej umowy). Wszystkie należne świadczenia wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie ograniczają świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.