• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Ubezpieczenia firmy

Oferta ubezpieczeniowa adresowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. W ramach oferowanych ubezpieczeń przedmiotem ochrony mogą być objęte m.in.:
- środki trwałe;
- środki obrotowe;
- rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi;
- nakłady inwestycyjne;
- mienie pracownicze;
- wartości pieniężne;
- OC działalności gospodarczej.

 

Ubezpieczenie może obejmować następujący zakres ochrony:
- ogień
i innye zdarzenia losowe;
- k
radzież z włamaniem i rabunek;
- dewastacja;
- katastrofa budowlana;
- stłuczenie i uszkodzenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych;
- szkody elektryczne;
- mienie w transporcie od ognia i innych zdarzeń losowych, w wyniku
  wypadku środka transportu, upadeku przedmiotu na środek transportu,
  rabunek, kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu).

 

Ponadto ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym w zakresie:
- OC pracodawcy;
- OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności prac lub usług;
- OC najemcy - szkody w nieruchomościach;
- OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych;
- OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.