• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Podróże i koszty leczenia zagranicą

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową. Polisa gwarantuje optymalną ochronę obejmującą pełny zwrot kosztów leczenia i leków, ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także szeroki pakiet usług assistance oraz organizację i całkowite pokrycie kosztów transportu medycznego. Każdą polisę można ponadto rozszerzyć o dodatkowe ryzyka w tym o wykonywanie pracy za granicą bądź o choroby przewlekłe.

 

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie może obejmować:
- koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał  
  bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem
  lub nieszczęśliwym wypadkiem;
- koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do 
  Polski;
- następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym
  uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego
  wywołane przyczyną zewnętrzną;
- pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym
  zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte
  ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW,
  m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca,
  opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich,
  kontynuacja zaplanowanej podróży;
- straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez
  ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej
  imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego;
- bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony 
  zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
  pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu
  zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym
  parking;
- odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez ubezpieczonego szkody
  rzeczowe i osobowe.