• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

OC komunikacja

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, chroniącą posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. To obowiązkowe ubezpieczenie, które w razie spowodowania wypadku, gwarantuje, że ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz osoby poszkodowanej.
Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.