• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Domy i mieszkania

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte domy jednorodzinne (także w trakcie budowy) oraz lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, a także wolnostojące domki letniskowe. W ramach ubezpieczenia ochroną objęte mogą być poza samą bryłą obiektu jego stałe elementy oraz ruchomości domowe znajdujące się wewnąrzt (np. meble, sprzęt rtv, sprzęt agd itp.).

 

Zakres odpowiedzialności w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia obejmować może:
- zdarzenia losowe obejmują między innymi: pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb;
- ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie;
- usługi assistance, obejmujące pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania;
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, chroniącą od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej np. w wyniku zalania.